Your address will show here +12 34 56 78
INFORMATION

KVALITET OG RESULTATER

Scandinavian Eye Center følger kvaliteten af vores behandlinger meget tæt. Vi måler på tilfredsheden, antallet og resultatet af behandlingerne.

99,82% ukomplicerede forløb – enestående resultat!

Af samme grund ved vi, at vi har en enestående lav problem- og komplikationsfrekvens.

I 2016 har vi haft en komplikationsfrekvens på 0,18% og ingen infektioner – altså en infektionsfrekvens på 0%.

Såvel i Danmark som Internationalt forventes der at være op til 2% af operationerne for grå stær, hvor der kan opstå problemer og/eller komplikationer efterfølgende.

AKREDITERING, GODKENDELSER OG TILSYN

Akkreditering
Scandinavian Eye Center akkrediteres under Den Danske Kvalitetsmodel.


Styrelsen for Patientsikkerhed
Alle sygehuse og praksis er underlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vedhæftet kan du se vores anmærkningsfri rapport fra seneste standard tilsynsbesøg i 2016.


Rapport fra tilsynsbesøg i 2016

TILBAGEMELDINGER
Ris/ros eller forslag til forbedringer

Hvis du har tilbagemeldinger, ris/ros eller forslag til forbedringer – hører vi meget gerne fra dig. Skriv eller ring meget gerne til Birgitte Leide på e-mail bl@scandinavianeyecenter.com eller på telefon 38401300.

PATIENTVEJLEDNING
Vil du klage eller har du oplevet en utilsigtet hændelse

Som patient har du naturligvis mulighed for at klage eller indberette utilsigtet hændelse i forhold til den behandling du har modtaget.

Det kan du gøre til os i klinikken og/eller direkte til forskellige offentlige instancer afhængigt af, om du ønsker at klage eller søge erstatning, hvis du mener, at du er blevet påført en skade i forbindelse med behandlingen.

Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen eller ønsker at klage, så henvend dig meget gerne til Birgitte Leide. Det kan gøres telefonisk på 38401300 eller på e-mail bl@scandinavianeyecenter.com alt efter hvad du foretrækker.

Utilsigtet hændelse
Såfremt du ønsker at indrapportere en såkaldt ”utilsigtet hændelse”, kan det gøres på http://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse-som-patient-eller-paaroerende. En ”utilsigtet hændelse” er enhver begivenhed, der er en følge af behandling eller ophold på et sygehus eller i en klinik og som ikke skyldes patientens sygdom og som samtidig har givet en skade eller kunne have gjort det. Det er både på forhånd kendte samt ukendte hændelser og fejl.
 
Klage over sundhedsvæsenet

Såfremt du ønsker at klage over den behandling du har modtaget, kan det gøres på http://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet

Patienterstatningen

Hvis du mener du har fået en skade i forbindelse med behandlingen kan du søge erstatning hos Patienterstatningen på http://pebl.dk/Selvbetjening.

Patienterstatningen behandler ikke klager, men tager udelukkende stilling til, om du har fået en skade som følge af behandlingen og derudfra om der efter loven er grundlag for at tildele erstatning.

Har du spørgsmål eller er i tvivl, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Bedst er det, hvis du kontakter Birgitte Leide på 38401300 eller e-mail; bl@scandinavianeyecenter.com

 
Privatlivspolitik for patienter

Klinikken håndterer dine personlige data i henhold til gældende lovgivning og med størst mulig sikkerhed. Du kan læse en deltaljeret beskrivelse af vores politik ved tryk på nedenstående link.