Grå stær

Lad det være sagt med det samme. Vi får alle grå stær. Nogle får det bare tidligere end andre eller i mindre grad. Grå stær er næsten altid aldersrelateret og udtryk for en tilstand, hvor linsen i stigende grad bliver uklar. Synet bliver sløret eller opleves svækket, og der kan komme problemer med at læse mindre bogstaver og se fjernsyn. Derudover kan man opleve gener i form af blænding fra lyskilder som gadebelysning og billygter. Jo ældre man bliver, og især når man er over 65-70 år, er der øget sandsynlighed for, at man har brug for at blive opereret for grå stær. Operation for grå stær er den hyppigst udførte øjenoperation i Danmark.  En øjenlæge kan forholdsvist let stille diagnosen for grå stær ved undersøgelse af linse og nethinden i øjet med mikroskop. Grå stær kan udelukkende behandles kirurgisk. Grå stær operationen er et kortvarigt og ambulant udført kirurgisk indgreb, hvor den uklare linse udskiftes med en kunstig linse. 

Scandinavian Eye Center er den privatklinik i Danmark, der behandler flest grå stær patienter. Vi har landets dygtigste kirurger, sygeplejersker og optikere. Vi bruger det nyeste udstyr og de bedste linser. Vi går nemlig ikke på kompromis med behandlingen af vores patienter. Hos os skal man føle sig tryg og sikker på, at vi altid gør vores bedste, fra den første kontakt til færdige resultat.
 
Når vi opererer for grå stær, kan vi igennem et meget lille snit fjerne den uklare linse i øjet og erstatte den med en klar kunstig linse i høj kvalitet. På baggrund af en grundig forundersøgelse korrigerer vi med enkeltstyrke linser dit syn bedst muligt ud fra dine ønsker og daglige behov. Det er også muligt at korrigere både afstandssyn og læsesyn med speciallinser. Denne type behandling, tilbydes dog ikke igennem det offentlige sundhedssystem og derfor skal patienten selv betale for dette.
 
Et typisk forløb for operation af grå stær, ser typisk sådan ud:
 
1. Forundersøgelse
2. Operation første øje
3. Operation af andet øje (indenfor 4 uger efter operation af første øje)
4. Evt. kontrol (1 til 7 dage efter sidste operation)
5. Evt. ekstra kontrol (3-6 uger efter sidste operation)
Altid en forundersøgelse Ved forundersøgelsen udmåler vi først dit syn. Derefter tager vi en række målinger af dine øjne. Umiddelbart inden undersøgelsen vil du blive dryppet med nogle øjendråber, som udvider pupillen, fordi det gør det lettere at undersøge øjet ordentligt. Derudover informerer vi om det videre forløb, selve operationen og om den efterfølgende kontrol.
 
Operation Dagen før operation skal det øje, som skal opereres dryppes. Dette foregår hjemmefra. Der skal dryppes med to typer øjendråber, som fås på apoteket. På selve operationsdagen, bliver øjet dryppet med lokalbedøvende øjendråber på klinikken.
Tryghed i hele processen
En operation for grå stær kan være forbundet med mange spørgsmål og en vis usikkerhed. Derfor er den forudgående undersøgelse og samtale med til at sikre et godt resultat og give svar på de ting, du har behov for at vide mere om. Selve operationen tager typisk 10-15 minutter. Under operationen opererer øjenlægen gennem et meget lille snit på kun lidt over 2 millimeter. Snittet er så lille, at vi ikke behøver at sy efterfølgende og at øjet heler meget hurtigt igen. Du kan tage hjem umiddelbart efter operationen.
 
Tiden efter operation
Allerede dagen efter operation er det muligt at genoptage din normale livsførelse. Dog anbefaler vi, at du ikke med det samme udfører hårdt fysisk arbejde eller svømmer i svømmehal, fordi klorvandet kan udgøre en risiko for infektion. 1-5 hverdage efter operationen laver vi en efterkontrol. Her undersøger vi nøje, om alt er i orden og følger op på tingene generelt. I en 3 ugers periode efter operation skal øjet dryppes med to forskellige øjendråber 3 gange dagligt. Kan man ikke selv dryppe øjnene, kan man få hjælp fra hjemmeplejen, hvor en hjemmesygeplejerske kommer og drypper øjnene i perioden. Ca. 1 måned efter operation bør der foretages endnu en efterkontrol. Denne efterkontrol foretages af egen øjenlæge.
Den endelige fastlæggelse og vurdering af den nye synsstyrke og eventuelle behov for nye briller kan først vurderes ca. 1 måned efter operationen. Vi har en døgnbemandet akut-telefon, hvis der er noget som føles forkert eller alvorligt. Patienter, der er opereret, kan ringe til dette nummer. Det er en god tryghed for vores patienter, og en vigtig del af vores samlede behandlingstilbud.
Der findes mange slags linser på markedet; nogle er klart bedre end andre. Hos Scandinavian Eye Center bruger vi altid de bedste linser, fordi vi ikke går på kompromis med kvaliteten. Som udgangspunkt opdeles linser til øjet i enkelt- og flerstyrkelinser. I fagtermer kalder vi det henholdsvis monofokale og multifokale/trifokale linser. Både enkelt- og flerstyrke linser fås med og uden korrektion for bygningsfejl.
 
Et godt afstandssyn Enkeltstyrkelinsen har den fordel, at den giver et rigtigt godt kontrastsyn og et krystalklart “billede”. Fordi enkeltstyrkelinser kun har en given styrke, skal man tage stilling til, om det er afstandssynet eller læsesynet, man ønsker at optimere. De fleste vil derfor stadig have brug for læsebriller efter operation med enkeltstyrkelinser. Af og til er der også stadig brug for afstandsbriller.
 
Flerstyrkelinser – Den glidende overgang Hos optikeren kan man købe “briller med glidende overgang”. I vores verden kalder vi det flerstyrkelinser. Denne linse gør det muligt at se klart på både nær, mellem og lang afstand. Brugen af flerstyrkelinse kræver ofte lidt længere tilvænning end enkeltstyrkelinser. Nogle mennesker kan have svært ved at vænne sig til overgangen mellem de forskellige styrker. Flerstyrkelinser er endnu ikke en del af behandlingstilbuddet i det offentlige sundhedssystem. Derfor vil operation med disse linser kræve fuld egenbetaling eller hel/delvis betaling via sundhedsforsikring eller Sygeforsikringen Danmark.
 
Linser som korrigerer for bygningsfejl Har man bygningsfejl, findes der både enkelt- og flerstyrkelinser, som korrigerer for dette. Denne type linse kaldes en “torisk” linse. Disse linser er en del dyrere end standard enkeltstyrke linser, og der kræves flere målinger og mere afklarende samtale før lægen ved, om linsen kan anbefales. Efter nogle givne kriterier kan toriske linser være en del af det offentlige sundhedssystems behandlingstilbud. Alle patienter, som skal have udskiftet deres linse i øjet, bliver nøje undersøgt og får en grundig samtale med lægen. På den måde får vi afdækket alle muligheder og ønsker. Det, tror vi på, giver det bedste resultat.
Efterstær kan indimellem forekomme hos nogle få patienter, som er blevet opereret for grå stær. Efterstær opleves præcis som den grå stær. Det vil sige synet er sløret og der kan opleves at solen blænder og det kan være svært at se ordentlig ved kørsel i mørke/skumringen.
 
Efterstær opstår når den linsemembran, der blev bevaret ved grå stær operationen, så man kunne placere den kunstig linse, bliver uklar.
 
Behandling for efterstær er et ambulant og lille indgreb, som fjerner problemet med det samme. Det føles mere som en øjenundersøgelse fremfor en operation. Indgrebet foretages under lokalbedøvelse med øjendråber.
 
Behandling for efterstær, kan medføre en forbigående blænding i op til 4-6 timer efter på grund af pupiludvidelsen fra øjendråberne. Der kan også være en fornemmelse af små uklarheder i øjet og øjet også kan blive lidt rødt og klø nogle dage efter behandlingen. Men det er alle små gener, som hurtigt forsvinder.
 
Efter behandlingen kan du tage hjem. Du må ikke selv køre på behandlingsdagen, men vil ellers kunne komme rundt omkring, som du plejer.
En yderst sjælden bivirkning til efterstær behandling er nethindeløsning. Har du gener efter behandlingen som lysglimt, der også kan ses når øjet er lukket, eller oplever du en gardinagtig skygge, skal du kontakte os eller søge øjenlæge hurtigst muligt.

Lad os hjælpe dig på vej

Book en online konsultation og tal med en af vores øjenlæger, som guider dig og informerer om dine behandlingsmuligheder.

Klinikken holder ferielukket i uge 29

Vi er tilbage i næste uge